Thứ tư, 28/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 388

Hình ảnh các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn đầu năm 2019-2020

                                                           Cô Lê Thị Cẩm Tú - lớp 1/8 thực hiện 1 hoạt động sử dụng PP Bàn tay nặn bột