Chủ nhật, 11/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 252

Triển khai chuyên đề Thông tư 22/2016

Ngày 16/11/2016, Trường TH Trần Quốc Toản thực hiện triển khai nội dung TT22/2016 Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Một số hình ảnh từ buổi triển khai