Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thứ hai, 9/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 108

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 05

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 05

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 được Quốc hội ban hành 13 tháng 06 năm 2014. Theo đó, một số điểm mới như sau:  

- Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

- Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

- Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả là những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế

- Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.

- Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

-  Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

+ Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

+ Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;
 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  + Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

 • Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
 • Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
 • Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định;
 • Thân nhân của các đối tượng quy định;
 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

  + Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;  Học sinh, sinh viên.

  + Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

  - Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

  + Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tối đa bằng 6% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định bằng 6% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định bằng 6% tiền lương tháng đối với người hưởng lương, tối đa bằng 6% mức lương cơ sở đối với người hưởng sinh hoạt phí và do ngân sách nhà nước đóng;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng;
  • Mức đóng hằng tháng của đối tượng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình.

   + Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

   • Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;
   • Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;
   • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

+ Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở.

- Phương thức đóng bảo hiểm y tế

+ Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

+ Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không trả lương theo tháng thì định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

…..

Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 

PHÒNG PHÁP CHẾ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86