Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thứ năm, 6/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 343

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 14

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 14

                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC


Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT; Thông tư  số 22/2016/TT-BGDĐT và  Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
     Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 Quy định đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014.

     Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.

      Ngày 28 tháng 9 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86