Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thứ tư, 2/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 103

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 38/2015

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 Điều 5 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. Theo đó, tại Điểm b, c, d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thì đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc như sau: - Mức 2, hệ số 0.3 áp dụng đối với: + Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I. - Mức 3, hệ số 0.2 áp dụng đối với: + Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II. - Mức 4, hệ số 0.1 áp dụng đối với: + Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III. Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau: “Tổng phụ trách Đội được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điểm b, c, d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và được hỗ trợ thêm một phần kinh phí trích từ nguồn thu sự nghiệp của nhà trường để bằng với phụ cấp chức vụ của Phó Hiệu trưởng”.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87