Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thứ năm, 12/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 3797

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân (bảng đánh giá viên chức cuối năm)

Mẫu 2: mẫu thực hiện dành cho cán bộ, giáo viên là đảng viên.mau 2.doc

Mẫu 3: mẫu thực hiện dành cho giáo viên, nhân viên không phải là đảng viên.mau 3.doc

87