Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thứ hai, 8/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 540

Mẫu đánh giá viên chức - NH 2016 - 2017

Anh, chị giáo viên tải mẫu và đọc kĩ hướng dẫn (bên dưới) để thưc hiện nhe. (anh, chị không là đảng viên thực hiện mẫu 04; anh, chị là đảng viên thực hiện mẫu 03)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86